Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất | Giới trẻ

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/12/2018, với sự tham dự của 690 đại biểu sinh viên ưu tú, đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.Dự lễ khai mạc có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 1 Đại biểu từ các tỉnh thành tề tựu trước giờ khai mạc đại hội
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 2Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 3Các đại biểu hát Quốc Ca
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 4Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 5Với sự tham dự của 690 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại phiên thứ nhất

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 7Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 8Các đại biểu thông qua hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch,Ban kiểm tra tư cách đại biểu
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 9Toàn cảnh phiên khai mạc,phiên thứ nhất
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 10Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, cử đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 11 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 12Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên phiên thứ nhất - ảnh 13


Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 – 2023 được xác định là:  “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. Đại hội đặt ra mục tiêu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc


laodong